1- Özel Güvenlik şirketinden mutlaka Vergi ve SSK pirim borcu olmadığına dair resmi yazıyı isteyin. Çünkü günümüz Türkiye’sin de birçok özel güvenlik firması Özel Güvenlik görevlilerine hiç ssk yapmamaktadır. Art niyetli Özel Güvenlik firması buradan kaçıracağı parayı hesap edip dürüst hizmet vermeye çalışan Özel Güvenlik firmasından daha düşük fiyat verip Özel Güvenlik hizmeti ihalesini kazanmaktadır. Bu şekilde haksız rekabet eden Özel Güvenlik firmalarına karşı sözleşme yapmadan önce mutlaka ssk pirim borcu olmadığına dair resmi yazı isteyiniz.

2- Özel Güvenlik firmalarının yapmış olduğu diğer bir yanlış hareket ise eksik adam çalıştırılmasıdır. Örneğin 50 kişi ile Özel Güvenlik Hizmetine başlayan firma birkaç ay 50 kişi ile hizmeti götürmekte daha sonra bu rakamı 40 a düşürerek 10 kişinin ücretini haksız yere tahsil etmektedir. Özel Güvenlik firmasına güvenen işveren bu kaçağa kontrol edememektedir. Bir çok Özel Güvenlik firması da ileride çalıştıracağı eksik Özel Güvenlik personelini düşünerek Özel Güvenlik ihalesine çok düşük fiyat teklifi vererek haksız rekabet yapmaktadır. Aynı zamanda işvereni de kandırarak suç işlemektedir.

3- Özel Güvenlik Hizmet alacağınız şirketten mutlaka İçişleri Bakanlığı onaylı Özel Güvenlik faaliyet izin belgesini isteyin.

4- Özel Güvenlik Hizmeti aldığınız firmanın özel güvenlik personelinin  5188 sayılı kanuna a uygun eğitim görmüşmü? Özel güvenlik eğitim sertifikası varmı? Özel güvenlik kimliği varmı? Bunları mutlaka özel güvenlik şirketinden isteyin. Çünkü bu eğitim görmüş kişiler belirli ücretten çalıştırılabilmekte iken; eğitimsiz personel çok daha alt ücretle çalıştırılmaktadır. Buda haksız rekabete yol açmaktadır. İşveren kalifiye personel maaşı verirken güvenlik şirketi alt kademe eğitimsiz personel istihdam ederek kaliteli güvenlik hizmet verecek firmanın elinden hilekarlıkla işi almaktadır.

5- Yapılan diğer bir sahtekarlık ise Özel Güvenlik görevlilerinin ssk larının 30 gün üzerinden yatırılmamasıdır. Mesala siz Özel Güvenlik hizmeti veren firmaya 30 gün üzerinden ssk pirimi ödemiş olmanıza rağmen Özel Güvenlik şirketi personelinin ssk sını 15 gün üzerinden yatırmaktadır. 15 günlük pirimi haksız kazanç yapmaktadır.

Uyarmak bizden, uyarılarımızı dikkate alarak kaliteli firmadan hizmet almak sizden.