• 5188 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği esaslarına göre çalışıyoruz.
  • Kurumunuzun proje danışmanlığıyla birlikte koruma ve güvenlik planlarını biz yapıyoruz.
  • Tüm çalışanlarımızın ,kanunen zorunlu olan mali sorumluluk sigortalarını yapıyoruz.
  • İlgili kanun gereği tutulması gereken kayıt ve tutanakları tutuyoruz.
  • Tüm personellerimize periyodik aralıklarla hizmet içi eğitimler ve kişisel gelişim kursları veriyoruz.
  • 7 gün 24 saat güvenlik amirlerimizle görev başındaki personellerimizin denetimini yapıyor ve denetim raporlarını tarafınıza sunuyoruz.
  • Kanunda ve yönetmeliklerde değişen maddeleri, özel güvenlik görevlilerimizin yeni hak ve sorumluluklarını, dikkat etmesi gereken hususları, kendilerine aynı gün içinde tebliğ ediyoruz.